Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

blaguepauvre
4157 0abd 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
blaguepauvre
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viadelain delain
blaguepauvre
blaguepauvre
2707 3e5e 500
blaguepauvre
3134 c8f3 500
Reposted fromtfu tfu viaarachnephobic arachnephobic
blaguepauvre
Czasami się okazuje, że zaufanie, którym kogoś obdarowałaś, było na wyrost. Jest takie powiedzenie: "Zrób komuś dobrze, on ci na pewno zrobi źle". Kilka razy rzeczywiście mnie to spotkało, ale czy to znaczy, że mam zgorzknieć? Wolę pielęgnować w sobie dziecko i wskrzeszać radość życia najdłużej, jak się da. Nad radością życia też można pracować.
— Patrycja Markowska w magazynie "GRAZIA" 8/2017
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blaguepauvre
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMsChocolate MsChocolate
blaguepauvre
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viadelain delain
blaguepauvre
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaApriloNeil ApriloNeil
blaguepauvre
blaguepauvre
9680 e51c 500
W.Broniewski 

November 20 2017

blaguepauvre

Z milczenia, nie z ubrań mnie rozbierz.
W miesiącu tęsknoty, wstyd przez głowę mi ściągnij, bo jestem zmęczony, jakbym harował tydzień i niczego nie stworzył.

Otul mnie do snu i szepcz w krótkich zdaniach o tym, co daje nam świat.

— Kamil Wawrzyniak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blaguepauvre
7459 0192
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaataliaboo ataliaboo
blaguepauvre
Reposted frombluuu bluuu viaimpulsivee impulsivee

November 17 2017

blaguepauvre
3843 2d11 500
Reposted frommondy mondy
blaguepauvre
7601 d2ad

Wszystko mogło się jeszcze ułożyć, lecz nie mogliśmy się zgrać w czasie. Nigdy nie mogliśmy się zgrać w czasie..
M.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
blaguepauvre
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaataliaboo ataliaboo

November 16 2017

blaguepauvre
3771 63f6 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl