Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

blaguepauvre
8132 053b 500
Reposted fromGIFer GIFer viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE

May 14 2017

blaguepauvre
1907 cb62 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
blaguepauvre

idę pomalować swoje ściany

podnoszę się z paru porażek. i nie jest to proces szybki. bo, że łatwy nie jest, to nikogo nie trzeba przekonywać. najpierw coś się zawala, nagle lawinowo, albo powolutku. drąży kropla skałę żeby z czasem zaskoczyć porządną jaskinią czy innym lejem. to się chyba w geografii fachowo nazywa procesem krasowym. 
no i dochodzi się do jakiejś ściany czy dna i niewiele pomaga. kot na kolanach, rosnące dziecko, czy wystygająca zbyt szybko herbata. po raz któryś trzeba spróbować coś ze ścianą czy dnem zrobić. dno kubka po zimnej herbacie jest wyjątkowo nieprzyjemne, podobnie jak mała pojemność samego kubka. herbert pisał, że miasto stoi nad wodą gładką, jak pamięć lustra odbija się w wodzie od dna. do torunia by się przydało pojechać, zobaczyć te dwa wersy na ścianie, bez tego o dnie. nikt dna nie lubi. 
tyle rzeczy by się przydało zrobić. poza kolejną herbatą. ale tyle rzeczy jeszcze więzi, trzyma. nie mam siły po raz kolejny tłumaczyć swoich uników i zaników. pewnie dlatego tyle rzeczy znikło. może te ściany też sobie kiedyś pójdą. póki co trzeba inaczej. ściany można przeobrażać. idę pomalować swoje ściany. na niebiesko. 
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena
blaguepauvre
blaguepauvre
3541 1510
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE

May 04 2017

blaguepauvre
8135 ca2b
Reposted frommisterpeter misterpeter viaimpulsivee impulsivee
blaguepauvre
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viadelain delain

April 23 2017

blaguepauvre
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain
blaguepauvre
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaimpulsivee impulsivee
blaguepauvre
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viaimpulsivee impulsivee

April 04 2017

blaguepauvre
4320 dcab 500
Reposted fromkurorori kurorori viadezynwoltura dezynwoltura
blaguepauvre
3368 a285 500
Reposted fromkurorori kurorori viadezynwoltura dezynwoltura

March 28 2017

blaguepauvre
6412 624c
blaguepauvre
blaguepauvre
blaguepauvre
4457 49e9
Reposted fromcorvax corvax viawoes woes
blaguepauvre
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viawoes woes

March 26 2017

5084 b741 500

1000drawings:

Life is Invading My Space   by Norman Duenas

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl