Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

blaguepauvre
Reposted fromFlau Flau viaarachnephobic arachnephobic

March 23 2017

blaguepauvre
4736 3b0e 500
Reposted fromNajada Najada viadezynwoltura dezynwoltura

March 22 2017

blaguepauvre
3195 5a51 500
blaguepauvre
1575 18f3 500
Reposted fromtelewizja telewizja viadezynwoltura dezynwoltura
blaguepauvre

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viadelain delain
blaguepauvre
2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viadelain delain

March 21 2017

March 20 2017

blaguepauvre
Teraz po prostu się boję, że mnie znowu będzie bolało.
— Igancy Karpowicz
Reposted fromimpulsivee impulsivee
blaguepauvre
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromimpulsivee impulsivee

March 19 2017

2282 4a9f
Reposted fromwowimtired wowimtired viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
blaguepauvre
1362 4fc0
Reposted fromfelicka felicka viadezynwoltura dezynwoltura
blaguepauvre
blaguepauvre
5272 0473
blaguepauvre
Reposted fromweightless weightless viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
blaguepauvre
3183 2b13 500
fb.com
Reposted fromimana imana viaarachnephobic arachnephobic
5429 a9b1
blaguepauvre
Jest mi źle. Naprawdę bardzo źle. I chciałabym z kimś o tym porozmawiać, podobno to pomaga. Tylko co ja właściwie miałabym powiedzieć? Że boli mnie serce i nie chcę żyć? Że zmarnowałam sobie to życie na własne życzenie? Że chociaż to jego wina, to mogłam nie być tak bardzo naiwna? Słyszałam, że dobry ze mnie psycholog, że słucham i doradzam, że dzięki temu co mówię jest lepiej. Szkoda, że nie potrafię być takim psychologiem dla siebie, że nie potrafię pomóc samej sobie. 
— Autor nieznany
blaguepauvre

March 13 2017

blaguepauvre
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viadelain delain
7624 7664
Reposted frompengin pengin viadelain delain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl